Barra politica de cookies

Codi:

<script src="http://tools.storn.es/cookies/alertUser.js" id="script-cookie-bar" data-lang="es" data-position="top"></script>	

Atributs: